სიახლეები
ჩვენ შესახებ
კონტაქტი
რა შეგეძლებათ?
გადახდა
პროგრამები
ლიზინგი
კონსულტაცია
სერვისი
ჩვენი კლიენტები
ვაკანსიები
სასარგებლო ბმულები
ხელშეკრულება
თანამშრომლებისთვის


ფოტოგრავირება

გამოსახულებების კონვერტორები, სხვადასხვა მასალებზე ლაზერული გრავირებისთვის. 
პროგრამა აუმჯობესებს გამოსახუკების წერტილებს და ცვლის მათ იმის მიხედვით, თუ 
რა ტიპის მასალაზე უნდა მოხდეს სურათის დატანა

  
ENGRAVE LAB 
http://www.cadlink.com/products/engraveLab/index.php

 

პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სხვადასხვაგრავირების და ლაზერულ 
მანქანებზე გავუშვათდავალება, დაწყებული ფრეზის ტრაექტორიით, დამთავრებული 
ფოტოს გრავირებით სხვადასხვა მასლაზე.

 

PHOTOGRAV
http://www.photograv.com/pgscreenshots.htm

 


პროგრამა, რომლითაც ნებისმიერი სურათის კონვeრტირება ხდება
სხვადასხვა მასალაზე ფოტოს სრულყოფილად გრავირებისთვის ლაზერით