Ultimaker

ულტიმეიკერის 3განზომილებიანი პრინტერები თავის კლასში ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი სწრაფი და ამავე დროს ხარისხინი პრინტერები, რომლმებმაც დაიმსახურეს პოპულარობა და აღიარება მსოფლიო მასშტაბით. 

 

https://ultimaker.com/