კალანდერი
Monti Antonio  http://www.montiantonio.com/en/ 
იტალიური მონტი ანტონიო არის მსოფლიო ლიდერი ფართოფორამტიანი
ცილინდრული თერმო წნეხების წარმოებაში (ე.წ. კალანდერები) 

დაწყებული 1.20 დან 5 მეტრამდე მონტი ანტიონიოს პროდუქციის გამა მორგებულია 
ტექსტილისა და სამკრევალო თუ სარეკლამო წარმოების ფართო სპექტრს.
http://www.montiantonio.com/en/applicazioni-5