სათადარიგო ნაწილები

ROLAND / MIMAKI /  როგორც წესი ნაწილები გვაქვს ადგილზე, 
თუმცა არქონის შემთხვევაში ჩამოტანაც შესაძლებელია 1 კვირის განმავლობაში.