პოლი დისპენსერი


ხელსაწყოები


სხვადასხვა სახის აუცილებელი, საჭირო და დამხმარე ხელსაწყოები, რომლებიც დაგეხმარებათ
დაგეგმილი დავალების განხორციელებაში:

ფრეზები: 
ფრეზები რუტერებზე და გრავერებზე სამუშაოდ სხვადასხვა მასალების დასაჭრელად

ორგ მინის საღუნი:
სხვადასხვა სახის ორგ მინის ნივთების აწყობისას აუცილბელია ორგ მინის საღუნი, რომლითაც მას სასურველ ფორმას მისცემთ.

გილიოტინა:
ალუმინის, თითბერის, დრეკადი პლასტმასის მცირე ზომის ფირფიტების და სხვადასხვა სახის კუთხეების მოსაჭრელი წნეხები.

პოლი დისპენსერი:
პოლიურეთანის მიქსერი და პოლიურეთანის დისპენსერი სხვადასხვა სახის მაღალი ხარისხის სტიკერების, 3 განზომილებიანი ეფექტის მქონე ასოების და ა.შ. გასაკეთებლად.