ლაზერული ჭრა
ორგ მინის ჭრა
ლითონების ჭრა
კლიშეები და ფორმები
პლოტერით დასერვა
პლოტერით ბეჭდვა
რუტერით მომსახურება
თერმო გადატანა
ქვის ჭრა
3D პლასტიკა
კოლოფები
ჯილდოს დამზადება
რელიეფური გრავიურა
3D სკანირება


ორგ მინის ჭრა

ორგ მინის ჭრა

ერთეული ნიმუშის დამზადება მინიმუმ 50 ლარი

ლაზერული ჭრის ღირებულება დამოკიდებულია ვექტორული ფაილის კომპლექსურობაზე. (ზოგადი ფასებია გრძივი მეტრის დაჭრაზე ასეთია: 
3მმ - 5 ლარი 
4მმ - 6 ლარი 
5-6 მმ -10 ლარი 
(მასალა ამ ფასში არ შედის)