ლაზერული ჭრა
ორგ მინის ჭრა
ლითონების ჭრა
კლიშეები და ფორმები
პლოტერით დასერვა
პლოტერით ბეჭდვა
რუტერით მომსახურება
თერმო გადატანა
ქვის ჭრა
3D პლასტიკა
კოლოფები
ჯილდოს დამზადება
რელიეფური გრავიურა
3D სკანირება


კლიშეები და ფორმები

 

  • სამინანქრე ფორმების დამზადება პლასტმასში.
  • მედალიონების ფორმების დამზადება პლასტმასში.
  • კლიშეების დამზადება ლითონში (ალუმინი და თითბერი). 
მასალის სისქე 10მმ, 20მმ, 40მმ ან მოთხოვნის შესაბამისად. 
სიმბოლოების სიღმე 1-2მმ (ან მეტი მოთხოვნის შესაბამისად) 
ფასი 450 ლარიდან 

 

სატყეო მეურნეობის ჩაქუჩები: 
სპეციალური ნიშნით დადამღული ჩაქუჩები, რომლებიც გამოიყენება მეტყევეების მიერ შესაბამისი ხის მერქნის კლასიფიკაციისას საველე პირობებში. 
მაღალი სიმტკიცის ნახშირბადის შემცველობის მქონე ფოლადი, რომელიც დამუშავების მერე ნაწრთობია ტემპერატურულად, რომ გაუძლოს მძიმე დატვირთვებს და ხანგრძივ გამოყენებას. 

ფასი 350 ლარიდან