ლაზერული ჭრა
ორგ მინის ჭრა
ლითონების ჭრა
კლიშეები და ფორმები
პლოტერით დასერვა
პლოტერით ბეჭდვა
რუტერით მომსახურება
თერმო გადატანა
ქვის ჭრა
3D პლასტიკა
კოლოფები
ჯილდოს დამზადება
რელიეფური გრავიურა
3D სკანირება


ჯილდოს დამზადება

ჯილდოების, აბრების და სუვენირების დამზადება სხვადასხვა მასალების 

კომბინირებით. (ორგ მინა, შუშა, გრანიტი კორიანი და ა.შ.)