რობოტი

Dobot ეს არის თანამეროვე მცირეგაბარიტიანი, თუმცა ამავე დროს სრულად კონტროლირებადი რობოტი, რომელიც ასრულებს ყველა იმ ოპერაციას, რასაც ინდუსტრიული საწარმოო რობოტები გოროებისაა KUKA, ABB