რობოტი DOBOT

Dobot ეს არის თანამეროვე მცირეგაბარიტიანი, თუმცა ამავე დროს სრულად კონტროლირებადი რობოტი, რომელიც ასრულებს ყველა იმ ოპერაციას, რასაც ინდუსტრიული საწარმოო რობოტები გოროებისაა KUKA, ABB 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yrKs_JySBGU 

შესაძლებელია მისი აღჭურვა მცირე კონვეირით, ვიდო თვალით და სლაიდერით: